Các Nhân Đức Đối Thần

1. Nhân đức

Là một thói quen tốt và bền vững, giúp ta làm sự thiện một cách dễ dàng hơn. Các nhân đức đối thần trực tiếp quy hướng chúng ta về Chúa, giúp ta có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và đáng được hưởng sự sống đời đời.

Có ba nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy và đức mến.

2. Đức tin

Là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta trao phó trọn bản thân và đời mình cho Thiên Chúa, cùng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải mà Hội thánh truyền dạy ta.

Người tín hữu không những phải gìn giữ đức tin và sống đức tin, nhưng còn phải tuyên xưng đức tin và can đảm làm chứng và truyền bá đức tin.

3. Đức cậy

Là ơn Thiên Chúa ban giúp ta khao khát Nước Trời, sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình, khi tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô và phó thác vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà vững lòng trông đợi hạnh phúc mà Đức Giêsu đã hứa ban.

Thiên Chúa không cấm chúng ta khao khát những gì là cần thiết cho cuộc sống. Người muốn chúng ta phó thác nơi Ngài và biết khôn ngoan tìm kiếm những gì là chân thực và bền vững, những gì cần thiết cho cuộc sống đời đời của chúng ta.

4. Đức mến

Là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và vì Chúa, yêu thương mọi người như chính bản thân.

Sống đức mến là sống tình con thảo với Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu mến chúng ta trước, và sống tình huynh đệ với mọi người, cùng là con cái của Cha trên trời.

Hoa trái của đức mến là niềm vui, bình an và lòng thương xót, sống hiệp thông tương trợ lẫn nhau, hào phóng và bất vụ lợi.


 
Trở về trang chính sách giáo lý vào đời: Giáo Lý Vào Đời

Share