Gợi Ý Suy Niệm Lời Chúa

Khi suy niệm Lời Chúa, chúng ta thường bắt đầu từ hai câu hỏi:

– Đoạn Lời Chúa này có ý nói gì?
– Chúa muốn dạy chúng ta những gì?

Thế rồi chúng ta bắt đầu suy niệm… hay chia sẻ…

1. Đọc lời Chúa

Xin Chúa soi trí mở lòng để chúng ta biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa muốn nói với chúng ta.

Đọc thong thả, không vội vàng, để có thể nắm bắt ý Chúa muốn ngỏ với chúng ta qua đoạn Lời Chúa.

Đọc với thái độ cầu nguyện, lắng nghe.

2. Tìm hiểu đoạn Lời Chúa

Nên nhớ rằng Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa nhập thể vào ngôn ngữ của con người. Vì thế, sứ điệp của Lời Chúa luôn tồn tại với những gì thuộc về môi trường văn hoá cụ thể mà bản văn đã ra đời, như sự phân biệt nam nữ, các cuộc chiến tranh, . . .

Do đó, khi tìm hiểu đoạn Lời Chúa, ta cần lưu ý:

– Tìm hiểu bối cảnh lịch sử của bản văn khi nó được viết ra, nhờ đọc các dẫn nhập và chú thích, . . .

– Cách diễn tả, cách viết của Thánh Kinh khác với cách diễn tả và cách viết của chúng ta ngày nay.

3. Áp dụng vào cuộc sống

Sau khi đọc Lời Chúa, chúng ta cần để cho Lời Chúa dọi vào cuộc sống chúng ta, hướng dẫn cách sống của chúng ta, chất vấn chúng ta, và ban niềm hy vọng cho chúng ta:

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119,105)

“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gương hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của loài người” (Dt 4,12).

“Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống, để con khỏi thất vọng ê chề” (Tv 119,116).

Câu hỏi thảo luận

1. Các sách Tin Mừng biên soạn nhằm mục đích gì?
2. Lời Chúa có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?


 
Trở về trang chính sách giáo lý vào đời: Giáo Lý Vào Đời

Share