Thánh Lễ

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Thánh lễ là gì?

Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những gì Người đã thực hiện qua việc sáng tạo, Cứu chuộc và thánh hoá con người.

2. Ý nghĩa của Thánh lễ

– Thánh lễ là hy tế ngợi khen, để Hội Thánh ca hát vinh quang Thiên Chúa nhân danh toàn thể vũ trụ vạn vật. Hy lễ ngợi khen này chỉ có thể thực hiện nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô: Ngài kết hiệp các tín hữu vào bản thân Ngài, vào lời ngợi khen và lời chuyển cầu của Ngài.

– Thánh lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Quan của Chúa Kitô, là hiện tại hoá và thiến dâng hy lễ độc nhất của Chúa Kitô trong Phụng vụ của Hội Thánh.

– Thánh lễ là bữa tiệc thánh để chúng ta được hiệp thông vào Mình Máu Chúa. Vì thế đoàn dân Chúa phải tham dự tích cực và sinh động, lãnh nhận lương thực thần linh nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu và đời sống cộng đoàn.

– Thánh lễ là tột đỉnh của Phụng vụ kitô giáo. Nhờ Thánh lễ mà công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Hội Thánhd6ang Thánh lễ vì những ý này:

+ Để kính nhớ màu nhiệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại cùng trông đợi Người đến trong vinh quang.

+ Để thờ phượng, tạ ơn Chúa. Xin Người tha thứ tội lỗi và ban cho ta mọi ơn lành hồn xác.

II. Hai Phần Thánh Lễ

1. Phụng vụ Lời Chúa

– Các bài đọc: Thiên Chúa nói với dân Người, Người mặc khải màu nhiệm cứư chuộc và cung c6áp lương thực thiêng liêng nuôi sống dân Ngài.

– Chức năng của việc đọc Kinh Thánh là:

+ Công bố Lời Chúa: công bố ơn cứu độ mà Cháu Kitô mang đến cho nhân loại.

+ Huấn giáo: Kinh Thánh là Lời Chúa dạy các tín hữu về Thiên Chúa và sống theo thánh ý Ngài.

+ Hiệp thông các màu nhiệm: Lời Kinh Thánh là lời mặc khải về màu nhiệm Nước Trời, đưa các tín hữu vào hiệp thông với các màu nhiệm của Chúa.

* Ý nghĩa Kinh Tin Kính: Là lời tuyên xưng đức tin hiệp thông với niềm tin của Hội Thánh, đồng thời cũng là lời của cộng đoàn đáp trả Thiên Chúa . Kinh Tin Kính bày tỏ niềm hy vọng vào sự đoàn tụ của mọi tín hữu, những người cùng một đức tin, dù là kẻ sống hay kẻ chết.

* Ý nghĩa của các lời nguyện tín hữu: Dân Chúa thực hiện chức vụ tư tế của mình mà cầu xin cho hết mọi người, ầcu cho các nhu cầu của Hội Thánh và cho cả thế giới được ơn cứu độ.

* Ý nghĩa của Phụng Vụ Lời Chúa

Thiên Chúa nói với dân Người, là công bố sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh giữa chúng ta; đồng thời Phụng vụ Lời Chúa là con đường dẫn tới Chúa Kitô, là công cuộc của Chúa Thánh Thần để khuôn đúc một thân thể mới có khả năng tôn thờ Chúa Cha trong tinh thần và sự thật.

2. Phụng Vụ Thánh Thể

– Tưởng niệm sự chết và Phục Sinh của Chúa Kitô. Hy lễ của Chúa Kitô đền thay cho nhân loại.

– Dấu ấn của giao ước mới: con người và Thiên Chúa hiệp thông mật thiết với nhau.

– Sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô dưới hình bánh hình rượu.

– Lương thực hằng sống nu6oi dưỡng tình hiệp nhất của cộng đoàn: Thánh Thể là sự chia sẻ và lãnh nhận cùng một tấm bánh.

– Thánh Thể làm nên Hội Thánh: Hội Thánh là thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô có sự sống của Chúa Kitô trong mình, được tạo thành và nuôi dưỡng bởi sự sống thần linh.

* Phụng Vụ Thánh Thể gồm ba phần:

+ Chuẩn bị lễ vật: Linh mục nhân danh Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha lễ vật là bánh rượu sẽ thánh Mình Máu Đức Kitô.

+ Kinh nguyện Thánh Thể: là trung tâm và cao điểm của Thánh lễ.

+ Hiệp lễ: các tín hữu lãnh nhận bánh bởi trời và chén cứu độ là chính Mình Máu Thánh Đức Kitô, Đấng tự hiến để cho thế gian được sống.

 


 

 
Trở về trang chính sách giáo lý vào đời: Giáo Lý Vào Đời

Share